تم بيع إعلان رافعة السلة التلسكوبية IVECO للبيع عن طريق المزاد وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
رافعة السلة التلسكوبية HINO 700 6X4 HINO 700 6X4 ١٣٥٬٠٠٠٫٠٠ € رافعة السلة التلسكوبية 2020-01-01 5292 كم بلجيكا، Meer
رافعة السلة التلسكوبية HINO 700 6X4 HINO 700 6X4 ١٣٥٬٠٠٠٫٠٠ € رافعة السلة التلسكوبية 2020-01-01 3877 كم بلجيكا، Meer
رافعة السلة التلسكوبية HINO 700 6X4 2IN STOCK HINO 700 6X4 2IN STOCK ١٣٥٬٠٠٠٫٠٠ € رافعة السلة التلسكوبية 2020-01-01 5292 كم بلجيكا، Meer
رافعة السلة التلسكوبية IVECO Daily 65.170 IVECO Daily 65.170 ٦٩٬٨٠٠٫٠٠ € رافعة السلة التلسكوبية 2017-06 22675 كم ألمانيا، Hilden
رافعة السلة التلسكوبية IVECO
مباعة
1/85
الماركة IVECO
الفئة رافعة السلة التلسكوبية
سنة التصنيع 2019
عدد الكيلومترات 10513 كم
عدد ساعات التشغيل 169 متر / ساعة
الوزن الإجمالي 2200 كجم
الموقع بلجيكا Zeebrugge
تاريخ النشر أكثر من شهر واحد
رقم التعريف في دليل عروض البائع ZCFC135810D600XXX
المزاد العلني 1
تاريخ المعاملة 2022-03-30 09:00
تاريخ النهاية 2022-03-30 17:00
المواصفات
ماركة الرافعة CTE
الموديل B17
حالة المركبة
حالة المركبة جديدة
معلومات إضافية
اللون أحمر
معلومات إضافية
الإنكليزية
This lot will be sold ONLINE on July 13 at EQUIPPO AUCTION. Register on our website equippo.com/en/auction to BID LIVE or place pre-bids on this and many more lots.Buying at Equippo Auction is easy:
• Live online bidding with machine videos
• Inspected machines
• Money-back guaranteed

2019 - CTE - B17 / Iveco 35-120 | Used Truck-Mounted Boom Lift with 169 hours in very good condition. Our expert inspector checked 56 inspection points - 53 were approved, 2 showed imperfections, 1 presented issues. We can deliver from Brugge, Belgium to your destination. You can estimate the cost using our price calculator.

LOT INFORMATION
With Reserve Price
Money back guaranteed - Test the machine for 5 days with a 100% Money Back Guarantee!
Location: Zeebrugge - Belgium
Serial number: ZCFC135810D600361
Park number: 29233
Category: Truck-Mounted Boom Lift
Weight: 2.2 Tons
Hour meter: 169 H
Running condition: No
CERTIFICATIONS
- CE marked: Yes
- CE certificate: Yes
- Registered: No

COMMENT: Please read through the inspection for more details- Machine with low hours and kilometers but electrical malfunction, constant alarm on cabin - Needs immediate attention - Machine drives and boom operates.

Visit equippo.com/en/auction to see detailed pictures and videos and more information about our auction.

Do you have machines to sell? Contact us!

Questions? Our sales agents speak 13 languages, call us on any of these numbers:

Stefana Morar
Romanian, German, English
Phone: +49 30 7001 4524
WhatsApp: +49 157 3072 7695

Are you looking for more equipment? We can help you find used tracked excavators, used mini excavators, used wheel loaders, used single drum rollers, used telescopic boom lifts, used articulated boom lifts, used scissor lifts, used telescopic forklifts, used crushers, used screens and more. Our stock includes leading brands such as: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen and more!
إظهار التعليق بأكمله
Dieses Gerät wird am 13 Juli der EQUIPPO AUKTION ONLINE verkauft. Registrieren Sie sich auf unserer Website equippo.com/de/auction, um LIVE mitzubieten oder geben Sie Ihr automatisches Maximalgebot jederzeit für dieses und viele weitere Geräte ab.Kaufen bei der Equippo-Auktion ist einfach:
• Online-Bieten mit Live-Videos von Maschinen
• Geprüfte Maschinen
• Geld-zurück-Garantie

2019 - CTE - B17 / Iveco 35-120 | Gebrauchten LKW-montierte Hubarbeitsbühne mit 169 Stunden in sehr gut condition. Unser Sachverständiger prüfte 56 Inspektionspunkte - 53 wurden genehmigt, 2 wiesen Unvollkommenheiten auf, 1 dargestellten Probleme. Wir können liefern von Brugge, Belgium to your destination. Sie können mit unserem Transportrechner die Kosten abschätzen.

LOS-INFORMATIONEN
Mit Mindestpreis
Geld-zurück-Garantie - Testen Sie die Maschine 5 Tage lang mit einer 100% Geld-zurück-Garantie!
Standort: Zeebrügge - Belgien
Seriennummer: ZCFC135810D600361
Parknummer: 29233
Kategorie: LKW-montierte Hubarbeitsbühne
Gewicht: 2.2 Tonnen
Stundenzähler: 169 H
Betriebszustand: Nein
ZERTIFIZIERUNGEN
- CE gekennzeichnet: Ja
- CE-Zertifikat: Ja
- Registered: Nein

KOMMENTAR: Bitte lesen Sie sich die Inspektion durch, um weitere Details zu erfahren- Maschine mit geringen Betriebsstunden und Kilometern, aber elektrische Fehlfunktion, ständiger Alarm in der Kabine - muss sofort repariert werden- Maschine fährt und Ausleger funktioniert.

Besuchen Sie equippo.com/de/auction, um detaillierte Bilder und Videos sowie weitere Informationen über unsere Auktion zu sehen.

Haben Sie Maschinen zu verkaufen? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen? Unser Verkaufsteam spricht 13 Sprachen, rufen Sie uns unter einer dieser Nummern an:

F. Avenarius
German, English
Telefon: +49 30 7001 4524
WhatsApp: +49 157 3072 7695

Sind Sie auf der Suche nach mehr Maschinen? Wir können Ihnen helfen, gebrauchte Raupenbagger, gebrauchte Minibagger, gebrauchte Radlader, gebrauchte Walzenzüge, gebrauchte Teleskopbühnen, gebrauchte Gelenkbühnen, gebrauchte Scherenarbeitsbühnen, gebrauchte Teleskopstapler, gebrauchte Brecher, gebrauchte Siebanlagen und vieles mehr zu finden. Unser Lagerbestand umfasst führende Marken wie: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen und mehr!
Este lote se venderá EN LÍNEA el 13 de julio en la SUBASTA DE EQUIPPO. Regístrese en nuestra página web equippo.com/es/auction para PUJAR EN VIVO o hacer pre-pujas por este y muchos lotes más.Comprar en la subasta de Equippo es fácil:
• Pujas online en vivo con videos de los lotes
• Máquinas inspeccionadas
• Devolución de dinero garantizada

2019 - CTE - B17 / Iveco 35-120 | Plataforma sobre Camión Usada con 169 horas en muy buena condición. Nuestro inspector experto comprobó 56 puntos de inspección - 53 fueron aprobados, 2 mostraron imperfecciones, 1 presentaron problemas. Podemos entregar desde Brugge, Belgium hasta su destino. Puede estimar el costo utilizando nuestra calculadora de precios.

INFORMACIÓN DEL LOTE
Con precio de reserva
Devolución de dinero garantizada - ¡Pruebe la máquina por 5 días con una garantía de devolución del 100% de su dinero!
Ubicación: Zeebrugge - Bélgica
Número de serie: ZCFC135810D600361
Número del parque: 29233
Categoría: Plataforma sobre Camión
Peso: 2.2 Toneladas
Medidor de horas: 169 H
Condición de funcionamiento: No
CERTIFICACIONES
- Marcado CE: Si
- Certificado CE: Si
- Carte grise: No

COMENTARIO: Por favor, lea la inspección para más detalles- Máquina con pocas horas y kilómetros pero mal funcionamiento eléctrico, alarma constante en la cabina - Necesita atención inmediata - La máquina conduce y la pluma funciona.

Visite equippo.com/es/auction para ver fotos y videos detallados y más información sobre nuestra subasta.

¿Tiene máquinas para vender? Contáctenos.

¿Preguntas? Nuestros agentes de ventas hablan 13 idiomas, llámenos a cualquiera de estos números:

Andrea Barrera
Spanish, English
Phone: +34 911 237 096
WhatsApp: +31 6 28 12 93 38

Cristian G
French, Spanish, Portuguese, English
Téléphone : +33 6 99 28 56 93
WhatsApp : +33 6 50 15 94 02

Gaetan Blanc
French, Spanish, Italian, English
Téléphone : +33 1 82 88 87 82
WhatsApp : +33 6 50 15 94 02

¿Está buscando más equipo? Navegue por nuestra página web para encontrar excavadoras de orugas usadas, miniexcavadoras usadas, cargadoras de ruedas usadas, rodillos de tambor simple usados, elevadores de brazo telescópico usados, elevadores de brazo articulado usados, elevadores de tijera usados, manipuladoras telescópicas usadas, trituradoras usadas, cribadoras usadas y más. Nuestro stock incluye marcas líderes como: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen entre otras
Ce lot sera vendu EN LIGNE le 13 juillet à la VENTE AUX ENCHÈRES EQUIPPO. Inscrivez-vous sur notre site web equippo.com/fr/auction pour ENCHERIR en LIVE ou placer des pré-enchères sur ce lot et de nombreux autres.Acheter à la Vente Aux Enchères Equippo, c’est simple :
• Enchères en direct avec vidéo des machines
• Machines inspectées
• Garantie Satisfait ou Remboursé

2019 - CTE - B17 / Iveco 35-120 | Camion nacelle d'Occasion avec 169 heures dans très bien état. Notre expert en inspection a vérifié 56 points d'inspection - 53 ont été approuvés, 2 a / ont révélé des imperfections, 1 a / ont présenté des problèmes. Nous pouvons livrer depuis Brugge, Belgium jusqu'à votre destination. Vous pouvez estimer le coût en utilisant notre calculateur de prix.

INFORMATION SUR LE LOT
Avec Prix de Réserve
Garantie Satisfait ou Remboursé - Testez la machine pendant 5 jours avec une garantie Satisfait ou Remboursé à 100% !
Location: Zeebrugge - Belgique
Numéro de série: ZCFC135810D600361
Numéro de parc: 29233
Catégorie: Camion nacelle
Poids: 2.2 Tonnes
Compteur d'heures: 169 H
Condition de fonctionnement: Non
CERTIFICATIONS
- Certification CE: Oui
- Certificat CE: Oui
- Registered: Non

COMMENTAIRE: Veuillez lire l'inspection pour plus de détails - Machine avec peu d'heures et de kilomètres mais dysfonctionnement électrique, alarme constante sur la cabine - Nécessite une attention immédiate - La machine roule et la flèche fonctionne.

Rendez-vous sur equippo.com/fr/auction pour voir les photos détaillées, les vidéos ainsi que le prix final, livraison incluse.

Vous avez des machines à vendre ? Contactez-vous !

Des questions ? Nos vendeurs parlent 13 langues, appelez-nous sur l’un de ces numéros :

Cristian G
French, Spanish, Portuguese, English
Téléphone : +33 6 99 28 56 93
WhatsApp : +33 6 50 15 94 02

Gaetan Blanc
French, Spanish, Italian, English
Téléphone : +33 1 82 88 87 82
WhatsApp : +33 6 50 15 94 02

Vous cherchez plus d’équipement ? Visitez notre site web, vous y trouverez : des pelles sur chenilles d’occasion, des mini-pelles d’occasion, des chargeuses sur pneus d’occasion, des compacteur monocylindre d’occasion, des nacelles télescopiques d’occasion, des nacelles articulées d’occasion, des nacelles ciseaux d’occasion, des chariots télescopiques d’occasion, des concasseurs d’occasion, des cribles d’occasion, et bien plus. Nous avons en stock de nombreuses grandes marques telles que : Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen et plus encore !
Dit kavel wordt ONLINE op juli 13 verkocht op de EQUIPPO VEILING. Registreer op onze website equippo.com/nl/auction om LIVE EEN BOD TE DOEN of biedt nu op dit en vele andere kavels.Kopen op de Equippo-veiling is eenvoudig:
• Live online bieden met machinevideo's
• Geïnspecteerde machines
• Geld-terug-garantie

2019 - CTE - B17 / Iveco 35-120 | Gebruikte Hoogwerker op vrachtwagen met 169 uren in zeer goed. conditie. Onze deskundige inspecteur controleerde 56 inspectiepunten - 53 zijn goedgekeurd, 2 vertoonden onvolkomenheden, 1 presenteerde problemen. Wij kunnen leveren van Brugge, Belgium naar uw bestemming. U kunt de kosten schatten met behulp van onze prijscalculator.

KAVELINFORMATIE
Met reserveprijs
Geld-terug-garantie - Test de machine 5 dagen lang met een 100% geld terug garantie!
Locatie: Zeebrugge - België
Serienummer: ZCFC135810D600361
Parknummer: 29233
Categorie: Hoogwerker op vrachtwagen
Gewicht: 2.2 Tonnen
Urenmeter: 169 H
Werkende staat: Nee
CERTIFICERINGEN
- CE gemarkeerd: Ja
- CE certificaat: Ja
- Grijs kenteken: Nee

COMMENTAAR: Lees de inspectie door voor meer details- Machine met weinig uren en kilometers maar elektrische storing, constant alarm op cabine - Heeft onmiddellijke aandacht nodig - Machine rijdt en giek werkt.

Bezoek equippo.com/nl/auction voor gedetailleerde foto's en video's en meer informatie over onze veiling.

Heeft u machines te koop? Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Onze verkoopmedewerkers spreken 13 talen, bel ons op een van deze nummers:

Stefana Morar
Romanian, German, English
Phone: +49 30 7001 4524
WhatsApp: +49 157 3072 7695

Bent u op zoek naar meer materieel? Op onze website vindt u gebruikte rupsgraafmachines, gebruikte minigraafmachines, gebruikte wielladers, gebruikte enkele trommelrollen, gebruikte telescoopliften, gebruikte knikliften, gebruikte schaarliften, gebruikte verreikers, gebruikte brekers, gebruikte schermen en nog veel meer. Onze voorraad omvat toonaangevende merken zoals: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen en meer!